Κεντρική κεραία πολυκατοικίας

Η κεντρική κεραία πολυκατοικίας είναι μία πολύπλοκη εγκατάσταση που αν ανατεθεί σε μη εξειδικευμένους τεχνικούς μπορεί να είναι και πολυδάπανη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πολυκατοικιών διαθέτουν ένα πεπερασμένο σύστημα κεντρικής κεραίας με απαρχαιωμένους ενισχυτές. Η φθορά του χρόνου σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα, συμβάλλουν ώστε η απόδοση του τηλεοπτικού σήματος να φτάνει στο δέκτη με πολλά προβλήματα.

Οι εγκαταστάσεις αυτές διαθέτουν “στήλες” καλωδιώσεων για να διανέμουν το σήμα στα διαμερίσματα από την ταράτσα έως και το ισόγειο. Κάθε στήλη τροφοδοτεί περισσότερα του ενός διαμερίσματος και κάθε διαμέρισμα διαθέτει περισσότερες από μία πρίζες TV. Αυτό σημαίνει ότι αν κάπου υπάρχει βραχυκύκλωμα τότε επηρεάζεται όλη η στήλη και το τηλεοπτικό σήμα φτάνει στους δέκτες όλων των ενοίκων με πολύ κακή ποιότητα. Πολλοί ένοικοι λοιπόν κάνουν παράπονα και κανείς δεν γνωρίζει ποιό είναι το πρόβλημα ή από πού προέρχεται.

 

Για ραντεβού με τεχνικό κεραίας τηλεόρασης καλέστε μας στο 697 219 9895. Εξυπηρετούμε όλη την Αττική.

 

Κεντρική κεραία πολυκατοικίας

Πολλές φορές το σήμα που φτάνει στους δέκτες είναι υψηλό αλλά αυτό δεν αρκεί ώστε να έχουμε εικόνα. Οι πολλαπλές διακλαδώσεις στη διαδρομή της καλωδίωσης ή ένα βραχυκύκλωμα ρίχνουν την ποιότητα του σήματος κατακόρυφα. Έτσι το αποτέλεσμα είναι “κακό σήμα”. Η στήλη μεταφέρει “θόρυβο” από την κεραία στους δέκτες κι αυτό αποτρέπει την μετάδοση εικόνας.

Θυμίζουμε ότι μία βραχυκυκλωμένη πρίζα διαμερίσματος ή ένας χαλασμένος διακλαδωτής επηρεάζει πολλαπλούς ορόφους και διαμερίσματα.

Για να αντιμετωπιστεί μία τέτοια κατάσταση πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στο κεραιοσύστημα ξεκινώντας από την κεντρική κεραία. Εξειδικευμένος τεχνικός πρέπει να λάβει μετρήσεις του σήματος σε όλη τη διαδρομή της καλωδίωσης. Να ελεγχθούν οι διακλαδώσεις και οι πρίζες των διαμερισμάτων για την αγωγιμότητα και την ποιότητα σήματος που μεταφέρουν. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει να εντοπιστεί το σημείο με το πρόβλημα κι έτσι να δοθεί συγκεκριμένη λύση, γρήγορα και οικονομικά.

Στο keraies-TV διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να επιδιορθώσουμε προβληματικές εγκαταστάσεις. Αναλαμβάνουμε την μελέτη της κεντρικής εγκατάστασης και σας προτείνουμε την οικονομικότερη λύση. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού ή προσφορά. Εξυπηρετούμε όλη την Αθήνα.

 

Δείτε όλες τις περιοχές που εξυπηρετούμε.