Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με προβλήματα εκπομπής του τηλεοπτικού σήματος και οδηγίες γρήγορης και αποτελεσματικής επίλυσης τους.

Κάποια κανάλια δεν παίζουν, δείχνει μαύρη εικόνα

Όταν κάποιο κανάλι δεν εκπέμπει και εμφανίζει μαύρη εικόνα, είναι σημάδι λήψης χαμηλής ισχύος σήματος. Πιθανές αιτίες είναι να έχει χαθεί η στόχευση της κεραίας από τον κεντρικό αναμεταδότη λόγω καιρικών φαινομένων. Πολύ συχνά επίσης, το πρόβλημα αυτό συναντάται σε φθαρμένες εγκαταστάσεις, κομμένα ή αλλοιωμένα καλώδια, βραχυκυκλωμένες επαφές, ακόμη και σε κατεστραμμένη κεραία. Για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης από την κεντρική κεραία μέχρι τον τελικό ή τελικούς δέκτες τηλεόρασης.

Η εικόνα κάνει πράσινα και μπλε παράθυρα

Το φαινόμενο του pixel όπως ονομάζεται η εμφάνιση χρωματιστών τετραγώνων στην οθόνη οφείλεται σε “κακό” σήμα και πιθανότατα σε κάποιο βραχυκύκλωμα. Είναι αρκετά σύνηθες, με την πάροδο του χρόνου κυρίως αλλά και με ανθρώπινη παρέμβαση να υπάρξει βραχυκύκλωμα του καλωδίου που συνδέει την κεραία της τηλεόρασης με την κεντρική εγκατάσταση. Σε αρκετές περιπτώσεις το βραχυκύκλωμα μπορεί να είναι στην εσωτερική εγκατάσταση του σπιτιού και είναι απαραίτητο να ελεγχθούν όλες οι πρίζες και οι συνδέσεις της κεραίας. Αιτία του φαινομένου pixel μπορεί να είναι ακόμα και ένας κατεστραμμένος ενισχυτής σήματος ή ένας διανεμητής εικόνας.

Κάνει έναν παράξενο ήχο και κολλάει η εικόνα

Όπως και στην παραπάνω περίπτωση, το πρόβλημα οφείλεται σε “κακό” ποιοτικά σήμα το οποίο λαμβάνεται από την κεραία. Το σήμα είναι δυνατόν να παραμορφώνεται σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής από την κεραία έως και τους τελικούς δέκτες. Κάτι τέτοιο συνήθως οφείλεται σε βραχυκύκλωμα καλωδίων. Αρκετά συχνά η αιτία του προβλήματος είναι κακής ποιότητας ή φθαρμένη από το πέρασμα του χρόνου κεραία. Για την αντιμετώπιση θα πρέπει να γίνει ολοκληρωμένος έλεγχος της εγκατάστασης, των συσκευών που παρεμβάλλονται και των συνδέσεων.

Για ραντεβού με τεχνικό κεραίας τηλεόρασης καλέστε μας στο 697 219 9895. Εξυπηρετούμε όλη την Αττική.

Παρεμβολές επίγειας τηλεόρασης λόγω σημάτων 4G

Το σήμα 4G ή LTE εκπέμπεται από τις συχνότητες UHF και συγκεκριμένα τα κανάλια 61 – 69. Αυτό το σήμα έχει σχεδόν διπλάσια ισχύ από το επίγειο ψηφιακό σήμα και προκαλεί σοβαρές παρεμβολές στην επίγεια τηλεόραση. Παρεμβολές που γίνονται όλο και πιο δυνατές όσο η κεραία TV είναι πιο κοντά στην κεραία εκπομπής του LTE (4G).

Τα σήματα LTE, αν δεν φιλτραριστούν, παρουσιάζουν τα εξής προβλήματα:

1. Ο ενισχυτής τηλεόρασης θα αδυνατεί να κάνει λήψη των ψηφιακών καναλιών καθώς θα εφαρμόζεται υπερδιέγερση λόγω των ισχυρών σημάτων 4G που δέχεται στην είσοδό του.

2.  Όλα αυτά τα ισχυρά σήματα 4G όταν εφαρμοστούν στην είσοδό του tuner της τηλεόρασης, μπορεί να το “κάψουν”.

3. Διακλαδωτήρες χωρίς θωράκιση και καλώδια με κακή θωράκιση ή φθαρμένα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα καθότι θα πάρουν επαγωγικά το σήμα LTE (4G)

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πρέπει να εφαρμοστεί η παρακάτω λύση:

1. Αντικατάσταση κεραίας με κεραία που ενσωματώνει φίλτρο LTE

2. Αντικατάσταση ενισχυτή (ιστού ή κεντρικού) με ενισχυτή για εγκαταστάσεις με ενσωματωμένο φίλτρο για σήματα LTE.

3. Αντικατάσταση διακλαδωτήρων με διακλαδωτήρες με αυξημένη θωράκιση

4. Αντικατάσταση καλωδίου με διπλή θωράκιση

Δεν έχει σήμα η τηλεόραση

Μετά τις αλλαγές που έγιναν το Σεπτέμβριο του 2021 από την Digea, πολλοί είδαν στην τηλεόρασή τους το μήνυμα κακό σήμα τηλεόρασης, δεν υπάρχει σήμα ή καθόλου σήμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι τώρα η λήψη του τηλεοπτικού σήματος στα συγκεκριμένα σπίτια γινόταν από συστήματα (κεραία / ενισχυτή) παλιότερης τεχνολογίας, με φθαρμένες ή κατεστραμμένες κεραίες και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και με ένα μόνο καλώδιο στην ταράτσα του σπιτιού. Να επισημάνουμε ότι μια φθαρμένη καλωδίωση επιδεινώνει το πρόβλημα. Αυτό συνεπάγεται, ότι πλέον τέτοια συστήματα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τελευταίες αλλαγές και η λύση δίνεται με αντικατάσταση ολόκληρου του κεραιοσυστήματος ή τμηματικά εφόσον το επιτρέπει η εγκατάσταση.

Για ραντεβού με τεχνικό κεραίας τηλεόρασης καλέστε μας στο 697 219 9895. Εξυπηρετούμε όλη την Αττική.